Het boek is voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Het Jij-deel is voor alle leeftijden. De delen ikke, ik, mijn, mijn groep of mijn thuis richten zich op verschillende leeftijdsgroepen. Mijn groep is voor jongeren vanaf 12 jaar, het gaat over het leven en de behandeling in een groep. Het Ikke-deel is voor pleegkinderen van 3-5 jaar. De rest zit er tussenin. Maar er is een maar. Laat kinderen zelf beslissen waarmee ze willen beginnen. Het zal niet voor het eerst zijn dat een stoere puber begint in het deel dat bedacht was voor jonge kinderen. Of dat een kind ‘pas’ aan het ikke-deel toe is als het al ouder is. Waarmee te beginnen hangt af van de wens en het niveau van het kind. Kinderen die veel hebben meegemaakt hebben, kunnen op het ene vlak een achterstand hebben terwijl ze op het andere vlak ver vooruit zijn op hun leeftijdsgenoten. Geef als volwassene niet de boodschap af dat iets te kinderachtig is, laat aan het kind over waaraan het wel en niet wil werken.