Als een kind in een groep woont, betaalt de organisatie waar die groep bij hoort meestal het boek. Een kind dat in een pleeggezin woont, krijgt het of van de pleegouders of van de begeleidende organisatie. Hetzelfde geldt voor kinderen die bij hun ouders wonen. Vraag bij de organisatie waar u mee te maken heeft hoe hun beleid is m.b.t. de aanschaf van Mijn Levensboek.