Anderszins boeken over pleegzorg

Mijn Levensboek is niet het enige boek van uitgeverij Anderszins dat iets met pleegzorg te maken heeft. Al eerder verschenen er uitgaves die over pleegzorg gaan. Uitgever Fiet van Beek is zelf pleegouder en maakt levensverhalen en andere boeken op dit terrein graag mogelijk.
Eén van de eerste boeken van uitgeverij Anderszins was Oei, pleegmoeder, een verzamelbundel met gedichten over pleegzorg. Kind geen bezwaar, van Hanneke Gunsing bevat korte verhalen over haar ervaringen in pleeggezinnen en groepen. Wim Dubois, de schrijver van Verlangen naar Swierwoonde tijdens de Tweede Wereldoorlog als kind in een gastgezin. Schrijver Tim de Jong, zelf ook pleegouders, schreef In huis en hart waarin hij pleegouders in zeer uiteenlopende situaties aan het woord laat.
Bestel direct