Jij-boek voor ouders

Het Jij-boek voor ouders is een werkboek voor ouders die meewerken aan het maken van Mijn Levensboek met of voor hun kind. Het bevat bladen uit Mijn Levensboek. Mijn Levensboek is een boek voor kinderen. Er zijn drie versies: voor kinderen die in een pleeggezin wonen, voor kinderen die (tijdelijk) in een groep wonen en voor kinderen doe thuis hulp krijgen.

Kinderen die in Mijn Levensboek werken aan het vastleggen van hun geschiedenis, hebben vaak een tijdje niet thuis gewoond of hebben een periode meegemaakt waarin ze (een van) hun ouders minder zagen. Zij leggen – vaak samen met een volwassene – in Mijn Levensboek allerlei zaken uit hun leven en over voor hen belangrijke mensen vast. Ouders horen daar natuurlijk ook bij.

In het Jij-boek voor ouders kunnen ouders kennismaken met Mijn Levensboek en vast dingen opschrijven die later in het levensboek van hun kind een plaatsje kunnen krijgen. Soms bespreken ouders wat zij opschreven met een begeleider voordat ze het aan hun kind geven. Er zijn ook ouders die zo door Mijn Levensboek geïnspireerd raken dat zij in het Jij-boek voor ouders hun eigen levensgeschiedenis vastleggen. Ook dat kan.