Artikelen2021-10-31T13:40:12+01:00

Artikelen

Over het werken met levensboeken in de jeugdzorg en de zin daarvan zijn heel wat publicaties verschenen. Veel daarvan stonden in Mobiel, het tijdschrift voor de pleegzorg, maar ook andere tijdschriften schreven over het belang van levensboeken voor kinderen en jongeren die veel hebben meegemaakt. In die artikelen staan ook tips voor familie, begeleiders en pleegouders. We hebben een selectie van (nog steeds) relevante artikelen voor u gemaakt.

Bestel direct!

Identiteit, wat is dat?

Vaderdag en Moederdag zijn vaak moeilijk voor pleegkinderen. Op sommige scholen mogen ze slechts één cadeau maken en moeten ze dus kiezen voor hun biologische of pleegouders. Dit soort keuzes kunnen impact hebben op identiteitsontwikkeling. Veel middelbare scholen behandelen in de eerste klas het thema ‘Wie ben jij?’, waarbij kinderen bijvoorbeeld een stamboom moeten tekenen. Ook dit kan confronterend en verwarrend zijn.

Kirsten Aarse

 

Loyaliteit bij pleegkinderen

Loyaliteit

Loyaliteit

Loyaliteit

Een kind heeft het leven gekregen van zijn ouders waardoor een onomkeerbare band is ontstaan. Ook als kinderen uit huis zijn geplaatst, als ze geadopteerd zijn of als ze volwassen zijn geworden, blijft deze verbondenheid bestaan. De verbondenheid is zichtbaar in het handelen, in het denken en in het voelen van mensen. In dit artikel worden verschillende loyaliteiten beschreven.

Mogen kinderen alles weten?

Alles?

????

We leren kinderen dat ze de waarheid moeten vertellen en dat liegen niet goed is, maar vertellen we zelf wel altijd de waarheid? Vaak gebruiken volwassenen zogenaamde ‘leugentjes om bestwil’, want de waarheid kan hard en vervelend zijn. Waarschijnlijk worstelen veel pleeg­ouders met de vraag wat ze hun pleegkind wel of niet kunnen vertellen. Wanneer informeer je een pleegkind over zijn achtergrond en wat vertel je dan? Je probeert een kind niet te kwetsen of te belasten met negatieve informatie over zijn ouders.

Tonny Weterings en Hans Grietens

Schokkende ervaringen verwerken met EMDR

Trauma

EMDR

Veel pleegkinderen kampen met angsten. EMDR is een methode om posttraumatische stressstoornissen te behandelen. De laatste jaren wordt de methode met succes breder gebruikt voor allerlei angstproblemen. Kan dat (pleeg)kinderen ook helpen? Een interview met EMDR- en psycho­therapeut Susanna Roland.

Werken met het levensboek

‘Het is stil. Om de tafel zitten pleeg­ouders en hulpverleners. Ze schrijven een stukje voor een pleegkind. De een schrijft heel gemakkelijk over een herinnering aan dat kind, de ander vindt het ingewikkeld om het goed op papier te krijgen. Weer een ander vindt het confronterend. Haar pleegkind wordt binnenkort overgeplaatst en ze heeft het afscheid voor zich uitgeschoven.’ 

Krista Schaeffer, klinisch psycholoog/psychotherapeut

20 jaar Mijn Levensboek

In 2016 bestond Mijn Levensboek precies 20 jaar. Reden voor de redactie van tijdschrift Mobiel om naar ervaringen van gebruikers te vragen. Zes ervaringen van pleegouders geven een mooi beeld van wat het samen werken aan een levensboek voor een kind kan betekenen.

LEVENSBOEKEN: SPOORZOEKEN IN HET VERLEDEN

Levensboeken zijn in. Ze worden niet alleen gebruikt bij pleegzorg en adoptie, maar ook op grote schaal bij ouderen die moeite hebben om alles te onthouden. Is uit onderzoek bekend of levensboeken positief werken en zijn er mogelijke nadelen of risico’s? Zijn de betrokkenen er enthousiast over? Waarom zou een levensboek belangrijk zijn bij pleegzorg en adoptie?

Femmie Juffer, emeritus hoogleraar adoptie en pleegzorg, Universiteit Leiden

Contact tussen ouders en kind van wezenlijk belang

Contact tussen ouders en kind van wezenlijk belang

Als pleegzorgwerker sta je regelmatig voor de vraag hoe je het contact tussen ouders en kind kunt vormgeven als het kind niet meer thuis woont. Recht doen aan pleegouders, ouders en kind vraagt van een pleegzorgwerker een houding van meerzijdige partijdigheid. Als ouders en kind elkaar niet kunnen zien is het maken van een levensboek een manier om de relatie vorm te geven.

Jacomein Hamhuis – Stroeve, afgestudeerd in contextuele hulpverlening en begeleider pleegzorg bij Pactum Jeugd en Opvoedhulp.

Een levensboek voor Nadine

Een levensboek voor Nadine

Wim en Yvonne zorgden negen maanden voor de 6-jarige Nadine. Een paar maanden geleden werd de pleegzorgplaatsing afgebroken. Ondanks deze verdrietige gebeurtenis gaven de pleegouders het meisje veel positieve ervaringen mee die ze – op verzoek van de pleegzorgwerker – ook vastlegden in een levensboek.

Ga naar de bovenkant