Er zijn drie versies: een boek voor kinderen in een groep, in een pleegezin en thuiswonend bij (een van) de ouders. Maar er zijn kinderen die in een pleeggezin, groep en thuis hebben gewoond. Welk boek kies je dan? Leidend is de plaats waar het kind NU woont. Het JIJ-deel met de algemene gegevens over de levensloop is bij alle boeken hetzelfde. Het verschil zit hem in de bladen daarna. Die delen gaan uit van de belevingswereld van het kind op dit moment. Bijvoorbeeld ‘mijn groep’. Of ‘mijn pleeggezin’. Als het kind nu in een groep is, sluit het groepsboek het beste aan. In het boek voor kinderen in een pleeggezin worden de vragen naar die gezinssituatie gesteld. Ons advies is: ga uit van het boek dat hoort bij de huidige verblijfplaats.