Levensboek

Onderzoek

Therapie

 

 

Kinderen die veel wisselingen van woonplek en opvoeders meemaken, krijgen daar later vaak vragen over. Meestal hebben ze geen concrete herinneringen aan hun vroege kindertijd. Ook ontbreken er regelmatig gegevens over waar ze waren, wanneer en met wie. Is het dan zinvol te werken met een levensboek? Of het levensverhaal een rol te laten spelen in therapie? Wat zeggen deskundigen uit de praktijk en wat is bekend uit onderzoek?

Femmie Juffer in De pedagoog, oktober 2022