Vraag de familie van het kind om wat te vertellen over hoe het kind vroeger was en hoe de familie in elkaar zit. Als het niet mogelijk is dat zelf te doen, vraag dan een begeleider om hulp. Familieleden kunnen zelf opschrijven wat ze weten, zich herinneren en wat ze aan het kind willen meegeven. Misschien zijn er zorgen over wat en hoe een familielid dingen formuleert. Bijvoorbeeld als er ruzies in de familie zijn of als het moeilijk is voor iemand om zich te verplaatsen in wat voor het kind goed is. In die situaties is het te overwegen om het Jij-boek voor ouders xxlinkxx te gebruiken. Daarin staan een aantal pagina’s van Mijn Levensboek met onderwerpen waar juist ouders en familie veel van weten. Zo is het mogelijk dat ouders die bladzijden beschrijven en de inhoud bespreken met een begeleider voordat er in het boek van het kind geschreven wordt.