Ouders zijn van groot belang in het leven van het kind, ook als er moeilijke en traumatische zaken zijn voorgevallen. De meeste ouders zullen Mijn Levensboek niet kennen. Wie is de meest geschikte persoon om hen over het levensboek te vertellen en hun medewerking te vragen? Dat kan een begeleider zijn, maar ook het kind, een familielid of de voogd. Als ouders zien hoe Mijn Levensboek eruitziet, kunnen zij er makkelijker een voorstelling van maken. Op sommige vragen hebben zij makkelijk een antwoord, andere zijn moeilijker en vergen meer nadenken. Als hulpmiddel voor ouders is het JIJ-boek gemaakt. Xxlinkxx. Daarin zijn bladen uit Mijn Levensboek opgenomen. Het gaat om de bladen over onderwerpen waarover ouders waarschijnlijk veel te vertellen hebben. Voor zij in het boek van het kind gaan schrijven, kunnen ze hun zinnen opschrijven in het Jij-boek. Het kan goed zijn die te bespreken met een begeleider. Waarom? Samen nadenken over de formuleringen in kindertaal, over wat de antwoorden kunnen oproepen bij het kind en hoe de ouder het kind zoveel mogelijk kan steunen in het verwerken van wat er is gebeurd.