Op sommige bladen staat een voetnoot waarop degene die het blad heeft ingevuld zijn of haar naam kan zetten en de datum waarop de gegevens zijn ingevuld. Dat is om te voorkomen dat het kind later niet meer weet wie wat wanneer aan zijn levensboek heeft toegevoegd. Als het kind later nog wat wil vragen, is die persoon makkelijker te vinden.

Het kan ook zijn dat er tegenstrijdige zaken in het boek terechtkomen. ‘De’ waarheid is niet altijd te vinden. Mensen kunnen zich zaken verschillend herinneren of hebben een andere beleving. Ook dan is het van belang dat duidelijk is wie wat vond en heeft toegevoegd.

Als een pagina niet in één keer wordt ingevuld, zullen er verschillende data onderaan de pagina staan. Of meerdere namen als er meer dan één persoon heeft meegewerkt.