Kinderen zijn kinderen, maar hun leven kan verschillend verlopen. Alle versies van Mijn Levensboek beginnen met het (hetzelfde) JIJ-boek, waarin de belangrijkste gegevens van, met en over het kind worden opgeschreven. Denk aan de geboorte, familieleden, scholen waar een kind op heeft gezeten, medische gegevens etc. Dat deel gaat over het kind en wordt voornamelijk gemaakt door de volwassenen rond het kind. Wat er daarna in de map zit – de delen die ikke, ik, mijn, mijn groep of mijn thuis heten – gaan uit van de leefwereld van het kind en worden gemaakt door het pleegkind. Het maakt nogal uit of je in een pleeggezin, groep of thuis woont, vandaar de verschillende versies.