Begin vandaag met het verzamelen van wat van belang is en breng de situatie van het heden in beeld door foto’s, namen, feiten. Bedenk dat wat nu vanzelfsprekend is, dat over een paar jaar niet meer zo is. Misschien woont het kind dan ergens anders, misschien zijn er belangrijke veranderingen waardoor het gewone van nu op de achtergrond is geraakt. Vandaag is de geschiedenis van morgen. Dat vastleggen kan altijd en meteen.

Als een kind of jongere zelf met vragen komt over vroeger, kan dat ook het startschot zijn voor het samen werken aan een levensboek. Laat dan het kind bepalen waar te beginnen en help alleen daar waar het gevraagd wordt of nodig is.