Mijn Levensboek is een (losbladig) boek dat gemaakt wordt voor of door het kind en dat het levensverhaal beschrijft zoals het kind, ouder(s), pleegouder of begeleider dat zien. Het is een boek dat met het kind meegaat. Het bevat een mengeling van documenten, souvenirs, foto’s, tekeningen, tekst en gedichten die concrete herinneringen zijn aan de ervaringen van het kind.