Pijnlijke geschiedenissen horen in het leven van dit kind, anders was het niet uit huis geplaatst. Ga in op de vragen die het kind daarover heeft. Geef geen antwoorden waarover je niet zeker bent. Schrijf de vragen die het kind heeft samen op. Met wie zullen we deze vragen bespreken? Wat denk jij?

Uit ervaring blijkt dat de meeste kinderen niet met die pijnlijke onderwerpen beginnen. Ze werken meestal eerst aan andere onderwerpen. Als ze merken dat u hen niet dwingt of stuurt, maar volgt wat zij doen bouwen ze vertrouwen op om op hun moment ook over die kwetsbare zaken te praten. Geef ze de tijd en het vertrouwen dat het op hun moment komt.