Als er veel uit te zoeken is over wat er is gebeurd, is het van belang af te spreken wie wat doet. Het kind neemt deel aan dat gesprek. Vaak is het van belang dat er een volwassene is die coördineert en anderen vraagt hoe de stand van zaken is. Die persoon moet iemand zijn in wie het kind vertrouwen heeft. Een pleegouder? Een oma? Een mentor of pleegzorgbegeleider? Een …?