Het is onmogelijk om Mijn Levensboek alleen te maken zonder bijdragen en hulp van anderen. Andere mensen die het kind kende of kent, kunnen meehelpen door vragen te beantwoorden, hun wensen op te schrijven, foto’s ter beschikking te stellen etc. Zeker als het kind pas wat later Mijn Levensboek heeft gekregen en er al veel gebeurd is, valt er nog veel op te sporen aan gegevens. Het ligt voor de hand dat volwassenen daarbij helpen. Maak afspraken wie wat doet. Deze afspraken kunnen onderdeel worden van een begeleidingsplan.