Het kind is de eigenaar van het boek. Het kan er alleen in werken, het kan anderen daarbij betrekken. Als uw hulp nodig is, zal dat zeker duidelijk worden. Spreek dan af wat u gaat doen en houd u aan uw belofte. Bijvoorbeeld het adres van een pleeggezin opzoeken. Als er iets niet meteen lukt, vertel dat dan zodat het kind weet dat u het niet vergeten bent. Waarschijnlijk zijn er meer mensen die aan het boek kunnen bijdragen, zoals familie en begeleiders. Ook daarover heeft het kind de regie, maar het staat u vrij om suggesties te doen. Zullen we oma vragen wat zij zich er nog van herinnert? Wie denk je dat de namen van de kinderen op de schoolfoto nog weet?