Maria (11 jaar) is een gesloten meisje. Op haar zesde werd ze in een pleeggezin geplaatst. Haar ouders zijn vanaf dat moment allebei uit beeld. Maria heeft flarden van herinneringen over vroeger. Gelukkig woont zij nog steeds bij haar eerste pleegouders, die haar kunnen vertellen hoe het is gegaan vanaf het moment dat ze bij hen woont. Maria en haar pleegouders hebben het levensboek gebruikt om de herinneringen die Maria nog heeft op te schrijven. Maria leert praten over zowel de mooie als moeilijke herinneringen. Haar pleegouders hebben met het levensboek een ‘handvat’ om het met haar over het leven te hebben.