Levensboeken zijn in. Ze worden niet alleen gebruikt bij pleegzorg en adoptie, maar ook op grote schaal bij ouderen die moeite hebben om alles te onthouden. Is uit onderzoek bekend of levensboeken positief werken en zijn er mogelijke nadelen of risico’s? Zijn de betrokkenen er enthousiast over? Waarom zou een levensboek belangrijk zijn bij pleegzorg en adoptie?

Femmie Juffer, emeritus hoogleraar adoptie en pleegzorg, Universiteit Leiden