Afscheid

Pleegzorg

 

Pleegzorgpanel buigt zich over overplaatsen

Overplaatsingen zijn niet altijd te voorkomen, maar hoe kunnen we schadelijke gevolgen van overplaatsingen voorkomen of verhelpen? Mobiel-redacteuren Femmie Juffer en Peter Stallenberg legden in 2014 enkele ideeën voor aan de leden van het (digitale) pleegzorgpanel. Panelleden zijn betrokkenen in de pleegzorg: ouders, pleegouders, kinderen in een pleeggezin, grootouders en pleegzorgwerkers. Onderstaande punten werden als een zeer goed idee beoordeeld (percentage tussen haakjes):

  • Kinderen een goede uitleg geven op het niveau van hun leeftijd en voorkomen dat ze denken dat het hun schuld is dat ze niet mogen blijven (92 procent)
  • Een levensboek maken, zodat herinneringen aan het leven voor en na de overplaatsing bewaard blijven (85 procent)
  • Zorgen dat kinderen in contact blijven met hun hechtingsfiguren, ook als ze naar een andere plek worden overgeplaatst (79 procent)

Dit is een passage uit een artikel dat eerder verscheen in Mobiel, tijdschrift voor de pleegzorg.