Trauma

EMDR

Veel pleegkinderen kampen met angsten. EMDR is een methode om posttraumatische stressstoornissen te behandelen. De laatste jaren wordt de methode met succes breder gebruikt voor allerlei angstproblemen. Kan dat (pleeg)kinderen ook helpen? Een interview met EMDR- en psycho­therapeut Susanna Roland.