oktober 2021

Wie coördineert?

2021-11-02T13:09:52+01:00

Als er veel uit te zoeken is over wat er is gebeurd, is het van belang af te spreken wie wat doet. Het kind neemt deel aan dat gesprek. Vaak is het van belang dat er een volwassene is die coördineert en anderen vraagt hoe de stand van zaken is. Die persoon moet iemand zijn [...]

Wie doet wat?

2021-11-02T13:09:52+01:00

Het is onmogelijk om Mijn Levensboek alleen te maken zonder bijdragen en hulp van anderen. Andere mensen die het kind kende of kent, kunnen meehelpen door vragen te beantwoorden, hun wensen op te schrijven, foto’s ter beschikking te stellen etc. Zeker als het kind pas wat later Mijn Levensboek heeft gekregen en er al veel [...]

Hoe werk je samen met de ouders?

2021-11-02T13:09:53+01:00

Ouders zijn van groot belang in het leven van het kind, ook als er moeilijke en traumatische zaken zijn voorgevallen. De meeste ouders zullen Mijn Levensboek niet kennen. Wie is de meest geschikte persoon om hen over het levensboek te vertellen en hun medewerking te vragen? Dat kan een begeleider zijn, maar ook het kind, [...]

Waar beginnen?

2021-11-02T13:09:53+01:00

Als het kind het boek heeft gekregen, gaat het zelf beginnen met wat hem of haar het meeste aantrekt. Soms is dat de eerste bladzij over de geboorte. Vaak zijn het de bladen (ikke-ik-mijn-mijngroep-mijnthuis) die uitnodigen tot tekenen, kleuren, foto’s plakken etc. Laat dat vooral zo gebeuren. Werken aan Mijn Levensboek is in de eerste [...]