oktober 2021

Waar bewaar je het levensboek?

2021-11-02T13:09:53+01:00

Het kind mag het boek opbergen waar het wil, zodat het er makkelijk bij kan. Vaak willen kinderen het in hun kamer bewaren. Als het veel privacygevoelige informatie over anderen bevat, is dat iets om te bespreken. Waar kan het boek veilig liggen zodat het niet door vreemden wordt bekeken of wordt kapot gemaakt door [...]

Wat gebeurt er met het boek als het kind gaat verhuizen?

2021-11-02T13:09:53+01:00

Mijn Levensboek is van en voor het kind. Als een kind ergens anders gaat wonen gaat het boek mee. Het is geen dossier dat in een organisatie blijft. Op het nieuwe adres gaat het levensverhaal van het kind door en kan het zelf en/of met anderen verder werken aan het vastleggen daarvan.

Hoe houd je het boek netjes?

2021-11-02T13:09:53+01:00

Het boek is van het kind. Als het sporen vertoont van intensief gebruik is dat helemaal niet erg. Liever een levensboek met ezelsoren en limonadevlekken dan een keurig door volwassenen ingevuld boek dat door een ringetje te halen is. Aan de andere kant: juist omdat het boek een levensverhaal lang mee gaat en de inhoud [...]

Het kind is hier maar kort, wat kan je als crisisopvang doen?

2021-11-02T13:09:53+01:00

Noteer de gegevens over het verblijf van het kind. Hoe lang was het bij u, wat is het adres, wie woonden er nog meer? Maak een aantal foto’s van belangrijke plaatsen, mensen, dieren; liefst samen met het kind. Schrijf op hoe het kind bij jullie terechtkwam, wat er aan de hand was en wat je [...]

februari 2016

Waarom Mijn Levensboek?

2021-11-05T11:14:34+01:00

Er zijn veel redenen om samen met een kind aan levensboek te werken. Het is om te beginnen vaak gewoon leuk om te doen, net als het maken van een vakantiealbum of een fotoboek. Bij het werken aan Mijn Levensboek komt er nog meer bij. Het gaat het om vier doelen: - vastleggen van informatie [...]

Wanneer beginnen?

2021-11-05T11:14:34+01:00

Begin vandaag met het verzamelen van wat van belang is en breng de situatie van het heden in beeld door foto’s, namen, feiten. Bedenk dat wat nu vanzelfsprekend is, dat over een paar jaar niet meer zo is. Misschien woont het kind dan ergens anders, misschien zijn er belangrijke veranderingen waardoor het gewone van nu [...]

Waarmee beginnen?

2021-11-05T11:14:34+01:00

Als het kind het boek heeft gekregen, gaat het zelf beginnen met wat hem of haar het meeste aantrekt. Soms is dat de eerste bladzij over de geboorte. Vaak zijn het de bladen (ikke-ik-mijn-mijngroep-mijnthuis) die uitnodigen tot tekenen, kleuren, foto’s plakken etc. Laat dat vooral zo gebeuren. Werken aan Mijn Levensboek is in de eerste [...]

We doen er al een tijdje niks aan, is dat erg?

2021-11-05T11:14:34+01:00

Het boek hoeft niet af en ook niet van A tot Z ingevuld. Er gebeuren steeds nieuwe dingen die een plaatsje in het boek kunnen krijgen, er komen andere vragen op als een kind weer wat ouder is. Breng het boek zo nu en dan eens ter sprake en kijk of het kind er weer [...]

Wat te doen met pijnlijke geschiedenissen?

2021-11-05T11:14:34+01:00

Pijnlijke geschiedenissen horen in het leven van dit kind, anders was het niet uit huis geplaatst. Ga in op de vragen die het kind daarover heeft. Geef geen antwoorden waarover je niet zeker bent. Schrijf de vragen die het kind heeft samen op. Met wie zullen we deze vragen bespreken? Wat denk jij? Uit ervaring [...]

Wie doet wat?

2021-11-05T11:14:34+01:00

Het kind is de eigenaar van het boek. Het kan er alleen in werken, het kan anderen daarbij betrekken. Als uw hulp nodig is, zal dat zeker duidelijk worden. Spreek dan af wat u gaat doen en houd u aan uw belofte. Bijvoorbeeld het adres van een pleeggezin opzoeken. Als er iets niet meteen lukt, [...]

Ga naar de bovenkant