oktober 2021

En als er niks te vinden is?

2021-11-02T13:09:52+01:00

Leg dan in elk geval het heden goed vast en blijf zoeken! Door de informatie van het leven van vandaag te bewaren, voorkom je dat het kind daar over een paar jaar naar op zoek moet. Als het moeilijk is om dingen van vroeger te vinden, geef dan niet op. De ervaring leert dat er [...]

Welke informatiebronnen zijn er zoal?

2021-11-02T13:09:52+01:00

Het hangt er natuurlijk helemaal vanaf waar jullie naar op zoek zijn. Als het om specifieke informatie over het kind gaat, zijn de mensen in de omgeving van het kind vaak de sleutel. Dat kunnen bekenden van nu zijn, maar ook mensen die het kind goed hebben gekend, zoals voormalige pleegouders, voogden, groepsleiders. Gaat het [...]

Hoe kom ik aan informatie over de familie?

2021-11-02T13:09:52+01:00

Vraag de familie van het kind om wat te vertellen over hoe het kind vroeger was en hoe de familie in elkaar zit. Als het niet mogelijk is dat zelf te doen, vraag dan een begeleider om hulp. Familieleden kunnen zelf opschrijven wat ze weten, zich herinneren en wat ze aan het kind willen meegeven. [...]

Hoe vind ik informatie over de geboortedag?

2021-11-02T13:09:52+01:00

Als de ouders overleden of niet bereikbaar zijn, is het lastig om wat over deze dag te weten te komen. Probeer het wel, de geboortedag is een belangrijk moment. Kinderen kunnen zich die dag niet herinneren, maar hebben er wel vaak vragen over. Vraag ouders of andere aanwezigen (familie, arts, verloskundige) naar hun verhaal van [...]

Wij maken toch al een fotoboek?

2021-11-02T13:09:52+01:00

Wat fijn! Het is ontzettend belangrijk voor kinderen om later een tastbaar boek te hebben waarin zij zelf de hoofdrol spelen. Dat maakt dat ze zullen ervaren dat ze gezien zijn en zo kunnen ze herinneringen ophalen en bespreken. Een levensboek bevat ook foto’s maar is meer dan een fotoboek. Er staan eveneens allerlei belangrijke [...]

Wie coördineert?

2021-11-02T13:09:52+01:00

Als er veel uit te zoeken is over wat er is gebeurd, is het van belang af te spreken wie wat doet. Het kind neemt deel aan dat gesprek. Vaak is het van belang dat er een volwassene is die coördineert en anderen vraagt hoe de stand van zaken is. Die persoon moet iemand zijn [...]

Wie doet wat?

2021-11-02T13:09:52+01:00

Het is onmogelijk om Mijn Levensboek alleen te maken zonder bijdragen en hulp van anderen. Andere mensen die het kind kende of kent, kunnen meehelpen door vragen te beantwoorden, hun wensen op te schrijven, foto’s ter beschikking te stellen etc. Zeker als het kind pas wat later Mijn Levensboek heeft gekregen en er al veel [...]

Hoe werk je samen met de ouders?

2021-11-02T13:09:53+01:00

Ouders zijn van groot belang in het leven van het kind, ook als er moeilijke en traumatische zaken zijn voorgevallen. De meeste ouders zullen Mijn Levensboek niet kennen. Wie is de meest geschikte persoon om hen over het levensboek te vertellen en hun medewerking te vragen? Dat kan een begeleider zijn, maar ook het kind, [...]

Waar beginnen?

2021-11-02T13:09:53+01:00

Als het kind het boek heeft gekregen, gaat het zelf beginnen met wat hem of haar het meeste aantrekt. Soms is dat de eerste bladzij over de geboorte. Vaak zijn het de bladen (ikke-ik-mijn-mijngroep-mijnthuis) die uitnodigen tot tekenen, kleuren, foto’s plakken etc. Laat dat vooral zo gebeuren. Werken aan Mijn Levensboek is in de eerste [...]

Waar bewaar je het levensboek?

2021-11-02T13:09:53+01:00

Het kind mag het boek opbergen waar het wil, zodat het er makkelijk bij kan. Vaak willen kinderen het in hun kamer bewaren. Als het veel privacygevoelige informatie over anderen bevat, is dat iets om te bespreken. Waar kan het boek veilig liggen zodat het niet door vreemden wordt bekeken of wordt kapot gemaakt door [...]

Ga naar de bovenkant